ISOP ישראל

יתרונות חברות

דמי חבר
 • יתרונות חברי העמותה - ISOP ישראל

 • חינוך : תוכנית מקיפה, רב תחומית ומכוונת פתרונות, על ידי מרצים מהשורה הראשונה

 • רשת : גישה לרשת חברתית של שותפים בינלאומיים עם הרשת הישראלית ISOP ISRAEL

 • שיתוף ניסיון: עם עמיתים במספר תחומים

 • מומחיות : גישה למומחים בעלי שם מהארץ ומחוצה לה

 • עדכון: רגולציה, חדשנות, ספרות, ועדות וכנסים ...

 • כלים : גישה לכלים מתודולוגיים ו- IT, אינפוגרפיקה, מדריך כיס

 • מנטורינג : ליישום פרויקט המפתח שלנו או פרויקטים חדשניים משלך

 • הגנה : נתוני הבטיחות שלך במאגר הבטיחות שלנו E2B, (תוך שמירה על הבעלות המלאה והפרטיות שלך)

 • חינוך מטופלים : מגוון גדול של מסמכים, סרטונים, שקופיות לאימונים

 • בתשלום: תכנית הלימוד, כלים מתורגמים, חונכות, מאגר בטיחות E2B

ISoP ISRAEL - טופס להצטרפות לחברים חדשים
מין
הארגון שבו את.ה עובד.ת הוא:

הערה: חברותך תאושר לאחר קבלת התשלום שלך

אנשי  קשר ISOP ISRAEL